De Open Hof

…veilige kerk

De Open Hof:

         1.       Wij voeren een VOG beleid

         2.       We zijn lid van het CIO samenwerkingsverband (Interkerkelijke Contact in Overheidszaken)

         3.       Er is een gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers in de kerk

         4.       We hebben een aanname beleid vrijwillige (werkers) 

         5.       Er zijn vertrouwenspersonen aangesteld

NB. Alle stukken zijn ter inzage voor gemeenteleden op scipio.

Wil je voor mij bidden?

Het gebed is het krachtigste en mooiste wat een christen kan aanbieden, dus bij deze: mail ons je gebedspunt, we bidden in een gesloten groep voor jou en dragen je op aan God.