Wie zijn wij

onze dominee


Johan en Marijke Plug (t/m oktober 2019)

echtpaar met een missieVan 2014 tot medio 2019 zijn Marijke en ik bewoners van de pastorie van Roden geweest. Ik als predikant van de gemeente, Marijke als mijn meewerker, klankbord, en maatje. We hebben samen al heel wat jaren levens- en praktijkervaring opgedaan: in het onderwijs, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, en prediking en pastoraat, naast het grootbrengen van zeven inmiddels volwassen kinderen. God heeft ons leven op een bijzondere manier geleid: we hebben gewoond en gewerkt in Australie, Canada, Nederland, en West-Afrika. In de loop van ons leven hebben we christelijke broers en zussen van allerlei culturen meegemaakt. We hebben ervaren dat de verbindingskracht van het geloof in één God en Vader van ons allen, het vertrouwen op de verzoenende zelfovergave van zijn zoon Jezus, en de verwondering over het krachtige werk van de Heilige Geest, veel groter is dan verschillen die er tussen mensen kunnen ontstaan. Roden was, met z'n meer dan 700 leden, de grootste gemeente die wij tot nu toe gediend hebben. Ook hier is er veel verscheidenheid, beginnen wij te ontdekken: van inzichten, van gaven, van verlangens, van mogelijkheden, van karakters. Wij vonden het een bijzondere uitdaging om temidden van die grote verscheidenheid een samenbindende rol te spelen. Maar evengoed om in de samenleving van Noordenveld een positieve impact te hebben, om er - namens Jezus Christus en zijn gemeente - te zijn voor ieder die ons nodig had. We hopen dat mensen van binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook van daarbuiten, De Pastorie als een open plek hebben ervaren, waar het goed ontmoeten was.Wil je voor mij bidden?

Het gebed is het krachtigste en mooiste wat een christen kan aanbieden, dus bij deze: mail ons je gebedspunt, we bidden in een gesloten groep voor jou en dragen je op aan God.