Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 26-09-2021
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk: Doopdienst
Thema: He knows my name
Voorganger: Ds. H.H. Meerveld
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de dienst op zondag 26 september – 10.00 uur Roden

1. Intochtslied: Opwekking 794 ‘No longer slaves’
2. Welkom en mededelingen
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Lied: GK 158 ‘Als een hert dat verlangt naar water’
6. Onderwijs voor het leven
7. Lied: GK Psalm 84: 3 en 6
8. Gebed
a. Zingen: 'God heeft een plan met je leven'
9. Lezen: Genesis 16
10. Lied: GK Psalm 18:9
11. Lezen: Genesis 21:1-21
12. Preek n.a.v. Genesis 21:8-21
13. Lied: ‘I have a maker’ (Opwekking 617, maar dan in het engels)
14. Doop
a. Inleidende woorden
b. Vragen aan ouders
c. Doop Guus Timmerman
d. Zingen: Opw. voor kinderen 314 ‘Vlinder’
e. Vraag aan de gemeente
f. Vragen aan ouders
g. Doop Joah vd Velde
h. Zingen: …
i. Vraag aan de gemeente
15. Dankgebed
16. Lied: Opwekking 602 ‘Vrede van God’
17. Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: