Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 01-03-2020
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema: ‘God heeft een plan’
Voorganger: Ds. J.J. Verwey
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen Psalm 100 : 1, 2 en 3 (NPB) (Juich, heel de aarde, voor de HEER’)
Leven voor God Efeziërs 5 : 6-14 (BGT)
Zingen Opwekking 32 (‘Dit is de dag, die de Heer ons geeft’)
Bidden
Kinderen naar de kidsclub (groep 1/2 en 6)
Lezen Jesaja 49 : 13-18 (BGT)
Zingen Psalm 42a (GK) (‘Als een hert dat verlangt naar water’)
Verkondiging
Zingen Opwekking 687 (‘Heer, wijs mij uw weg’)
Danken en bidden
Geven aan God
Zingen Opwekking 331 (‘Breng dank aan de Eeuwige’)
Zegen ontvangen
Zingen Lied 415 : 3 (LB) (‘Amen, amen, amen!’)  


Deze pagina printen? klik hier: