Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 19-01-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. H. van Noort
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Zingen DNP Psalm 139: 5 en 6
Stilte
Votum
Groet
Zingen DNP Psalm 29: 1 en 4
Gebed
Lezen Deuteronomium 10:14-17 en Deuteronomium 30:6
Zingen DNP Psalm 107: 1, 4, 5 en 11
Preek
Zingen 'Ik val niet uit zijn hand' (Sela)
Geloofsbelijdenis
Zingen 'Doop' (Sela)
Gebed
Collecte
Zingen GK2006 gezang 147: 1 en 4 - Maak muziek voor God de Vader
Zegen
Zingen refrein gezang 147 (als amen)
  


Deze pagina printen? klik hier: