Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 22-12-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Rachab, de moeder van Jezus
Voorganger: Ds. H.H. Meerveld
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
1. Welkom en mededelingen
2. Votum en groet
3. Zingen: LB 868: 1, 2 en 5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
4. Gebed: Zingen: LvdK 141: 1, 2 en 3 (Ik kniel aan uwe kribbe neer)
5. Lezen: Jozua 2 en Jozua 6:24-25
6. Zingen: LB (!) Psalm 87: 1, 2 en 4
7. Preek
8. Zingen: Weerklank 103 (De dag van vertroosting komt haastig nabij, zie bij tab bijzonderheden)
(melodie: ‘away in a manger’)
9. Geloofsbelijdenis (Apostolische)
10. Zingen: GK 158 (Als een hert)
11. Gebed
12. Collecte
13. Zingen: LB 506: 1-4 (Wij trekken in een lange stoet)
14. Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: