Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 22-12-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Ben jij vertrouwd met God?
Voorganger: Kandidaat G. Bos - Kaptein
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Voor de dienst: aansteken van de kaars + lezen luc 1 : 34 - 38

Votum en zegengroet
Zingen: NLB 598 Dans nos obscurit├ęs | Als alles duister is.

De Tien Verbondswoorden
Zingen: NLB 1010 : 1, 3, 4 Geef vrede Heer geef vrede
Gebed om de heilige Geest en schuldbelijdenis

Kindmoment
Kidsklub

Lezen: Hosea 5:15-6 :6 en Marcus 12 : 28-34
Zingen: NLB 838 1, 2, 3, 4 O grote God die liefde zijt
Preek over Hosea 6:6

Amenlied: Opwekking 378: Ik wil jou van harte dienen
Gebed, dank en voorbede
Collecte

Slotzang: Opwekking 710: Zegen mij
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: