Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 08-12-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Maranatha
Voorganger: Ds. J. Oosterbroek (CGK Kantens)
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Roden, zondag 08 december 2019 16.30 uur

Welkom
Zingen Opw 520
Stil gebed
Votum (gesproken) en groet
Zingen Ps 42: 3 en 4 (LdK)
Gebed
Schriftlezing 1 Kor 16
Zingen NLB 314 : 1 en 2 (Here Jezus, om uw woord)
Prediking over ‘Maranatha’
Zingen Opw 585
Dankgebed
Collecte
Zingen Ps 5: 6 en 7 (LdK)
Geloofsbelijdenis gezongen
Zingen Ps 150: 1
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: