Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 17-11-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: KWETSBARE LIEFDE OVERWINT (geweld, agressie, haat...)
Voorganger:
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de morgendienst op zondag 17 november 2019 in Roden

• Welkom en mededelingen (door ouderling)
• Votum en zegengroet (staande)
• Zingen: Gezang 167 ‘Machtig God, sterke rots’ (GK2017) (staande)
• De Tien Woorden
• Zingen: Psalm 130:2,4 (GK2017)
• Gebed
• (kinderen naar kidz-clubs?)
• Schriftlezingen: Matteüs 5:17-37 (door gemeentelid)
• Zingen: Opwekking 334 ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’
• Tekst: Matteüs 5:38-42
• Preek
• Amenlied: Psalm 133:1,2,3 (GK2017)
• Dankzegging en voorbeden
• Collecte
• Slotlied: Lied 912:1-6 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ (LB2013) (staande)
• Zegen (staande)

  


Deze pagina printen? klik hier: