Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 20-10-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Werk aan de toekomst!
Voorganger: St. R. van Ommen
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet
Zingen: Psalm 24:1-3 (De aarde is met al wat leeft)
Zingen: Opw.125/GK234:1-3 (Heer ik kom tot U)
Gebed
Zingen: Opw.125/GK234:4
Lezen: Lucas 12:16-21
Zingen: LB 843:1-4 (Wat te kiezen)
Lezen: Lucas 16:1-14
Kindmoment
Kinderlied (Dank u wel)
Preek: Werk aan de toekomst!
Amenlied: Sela – Gebed om vrijheid
Leefregels: Mattheüs 25,31-40
Zingen: Elly & Rikkert: Ik was hongerig
Dankzegging en voorbeden
collecte
Slotlied: SvG – Maak ons hart onrustig God
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: