Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 15-09-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Viering H.A. (Lopend)
Thema: In heilige, gespannen verwachting
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet
.
Lied: Ps 148.1,3 Loof, halleluja, loof de Heer

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: Ps 36.2 Uw goedheid, Heer, is hemelhoog

Gebed

Lezen: Openbaring 21.1-4, 22.1-17

Lied: LB 766 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen

Verkondiging: In heilige, gespannen verwachting
Tekst: Openbaring 22.20

Lied: Opw 688 Genade zo groot

Inzameling van de gaven

De maaltijd van de Heer
Lied vóór de maaltijd: Opw 737 U nodigt mij aan tafel
Gesproken geloofsbelijdenis

Dankzegging en voorbede

Lied: LB 370 Vader die woont in hemels licht

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: