Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 18-08-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: EEUWIGE ROEM VOOR DE SCHEPPER!
Voorganger:
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de morgendienst op zondag 18 augustus 2019 in Roden

• Welkom en mededelingen (door oudste van dienst)
• Votum en zegengroet (staande)
• Zingen: Psalm 8a:1,2,3,4 ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’ (GK2017) (staande)
• Inleiding op de wet n.a.v. Jakobus 1:25
• De Tien Woorden (Exodus 20:1-17)
• Zingen: Gezang 168:1,2,3,4 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ (GK2017)
• Gebed
• Schriftlezing: Psalm 104 (tekst: Psalm 104:24-31) (door gemeentelid)
• Zingen: Lied 978:1,2,3,4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (LB2013)
• Preek
• Amenlied: Gezang 254:1,2,3 ‘Kom, laat ons vrolijk zingen’ (GK2017)
• Dankzegging en voorbeden
• Collecte
• Slotlied: Opwekking 733 ‘Tienduizend redenen’ (staande)
• Zegen (staande)
  


Deze pagina printen? klik hier: