Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 04-06-2023
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk: Leesdienst
Thema: Vrucht van de Geest
Voorganger: Wolbert Meijer
Collecte: kerk, TU
liturgie:
(chronologisch)
Openingslied:
- Verlangen (Sela, https://www.sela.nl/liederen/157/verlangen.html)
Welkom
Votum + Groet
Lied:
- Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods (Liedboek 680)
Gebed
Kindmoment, met
- https://www.youtube.com/watch?v=dTo19jRIZyE
- Liefde, blijdschap, vrede (Hemelhoog 115)
Lezing:
- Galaten 5,13-26
Preek over
- Galaten 5,22-23
Lied:
- U kennen, uit en tot U leven (Liedboek 653:1,3,5,7)
Dankgebed
Lied:
- O God, die mij hebt vrijgekocht (E&R 161 / Joh. de Heer 187)
Collecte
Lied:
- Jezus alleen, ik bouw op Hem (Opwekking 575)
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: