Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 15-05-2022
Tijdstip: 15:00
Extra kenmerk: Aangepaste dienst voor bewoners van De Parel en Bernhardpassage. Iedereen is welkom!
Thema: 'De gelovige Tomas'
Voorganger: Ds. Herbert Meerveld
Collecte: Oekraïne, ZOA
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de Pareldienst op 15 mei 2022 – 15:00 uur, Roden

1. Intochtslied: Opwekking 488 ‘De kracht van uw liefde’
2. Welkom
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Lied: GK 148 ‘Zie de zon, zie de maan’
6. Gebed
7. Zingen: KidsOpwekking 185 ‘De Here zegent jou’
8. Inleiding op het verhaal over Tomas
9. Lezing: Johannes 20:19-29 (Jezus laat zich aan zijn leerlingen zien)
10. Lied: GK Psalm 47:1 ‘Juich, o volken, juich,…’
11. Preek
12. Lied: ‘Een toekomst vol van hoop’ (Sela)
13. Geloofsbelijdenis
14. Lied: Opwekking 798 ‘Houd vol’
15. Dankgebed
16. Collecte voor Oekraine
17. Lied:
a. Opwekking 818 ‘Op die dag’
b. KidsOpwekking 51 ‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan’

18. Zegen  


Deze pagina printen? klik hier: