Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 22-05-2022
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk: Kidsweekend / Doopdienst
Thema: 'Het kruis op de schatkaart'
Voorganger: Ds. Herbert Meerveld
Collecte: kerk, Drenthe Mission
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de kinderdienst op 22 mei 2022 – 10:00 uur, Roden

1. Intochtslied: GK06 132 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
2. Welkom en mededelingen
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Lied: Oke4Kids 14 ‘Kleuren’
6. Filmpje kidsweekend
7. Lied: Opwekking kids 135 ‘Je bent bijzonder’
8. Gebed

9. Inleiding op de lezing
10. Lezing:
11. Lied: Opwekking kids 180 ‘Je mag er zijn’
12. Kernboodschap
13. Doop
a. Vragen aan KW en Anneke
b. Doop Mees van den Berg
c. Zingen: Opwekking kids 311 ‘De zegen van God’
d. Vraag aan de gemeente Vragen aan Jan en Ieke
e. Doop Amelie Sara Janiek Ploeger
f. Zingen: Sela ‘Gods zegen voor jou’
g. Vraag aan de gemeente

14. Geloofsbelijdenis: GK 177 ‘Heer, u bent mij leven’
15. Dankgebed
16. Collecte
17. Lied: Opwekking kids 211 ‘Onder, boven, voor en achter’
18. Zegen  


Deze pagina printen? klik hier: