Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 15-05-2022
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk: Gaven & Talenten / Doopdienst
Thema: 'Samen sta je sterk'
Voorganger: Ds. Herbert Meerveld
Collecte: kerk, Theologische Universiteit
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie voor de dienst op zondag 15 mei 2022, 10:00 uur - Roden
Thema: ‘Samen sta je sterk’

1. Intochtslied: Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen’
2. Welkom en mededelingen
3. Stil gebed
4. Votum: GK Psalm 121: 1
5. Groet
6. Zingen: NPB Psalm 67: 1 (allen),
2 (Couplet: mannen; refrein: allen),
3 (Couplet: vrouwen; refrein: allen).
7. Onderwijs voor het leven: n.a.v. 6e gebod
8. Zingen: Opwekking 767 ‘Familie’
9. Gebed
10. Lezen: Prediker 4:1-12
11. Lezen: Johannes 15:15-17
12. Zingen: Opwekking 194 ‘U maakt ons één’
13. Preek over Prediker 4:9-12 ‘Samen sta je sterk’
14. Zingen: NLB 971: 1, 2 en 3
15. Gavenbank
16. Zingen: Opwekking 710 ‘Gebed om zegen’
17. Doop
a. Inleidende woorden
b. Vragen aan ouders
c. Doop Anne-Ruth van Veenendaal
d. Zingen: Sela ‘Gods zegen voor jou’
e. Vraag aan gemeente
18. Gebed
19. Collecte
20. Zingen: Opwekking 167 ‘Samen in de naam van Jezus’
21. Zegen

  


Deze pagina printen? klik hier: