Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 23-01-2022
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. H. Offereins
Collecte: kerk, Theologische Universiteit
liturgie:
(chronologisch)
Welkom + introductie + mededelingen
Votum + groet
Zingen: Lb. 513:1,4 God heeft het eerste woord
Gebed
Kinderlied: Jezus laat mij stralen Buiten is het donker
Lezen (=tekst) Johannes 1:1-18
Verkondiging Jezus is Gods woord voor de wereld.
Zingen: In het licht (Sela) In de donkere nacht
Gods leefregels
Zingen: GKN 233 Jezus vol liefde
Gebeden
Collectemoment
Zingen: Opwekking 595 Licht van de wereld
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: