Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 25-07-2021
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Br. F. Folkerts
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie 25 juli 2021 10.00 Roden
voorganger: F.H. Folkerts, geestelijk verzorger ArendState

belijdenis en groet
lied Psalm 81 : 1, 2, 9 (Liedboek) Jubel God ter eer
Leefregels
Lied Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg
gebed
Schriftlezing 2 Koningen 2 : 1 – 15
lied Psalm 90 : 1 en 8 (GK) Gij zijt geweest o Heer en Gij zult
tekst 2 Koningen 2 : 10
‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’
Verkondiging
lied Leid mij Heer o machtig Heiland
(Opw. 27: 1, 2, 3) (zonder het couplet met alleen herhalingen)
gebeden
lied gezang 215 : 1, 2, 5 GK 2017
de dag van onze vorst brak aan
Zegen
(deur)collecte
  


Deze pagina printen? klik hier: