Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: woensdag
Datum dienst: 11-03-2020
Tijdstip: 19:15
Extra kenmerk: Gemeenteproject 2/6 - Biddag
Thema: Biddag en het zoeken van het koninkrijk
Voorganger: Wolbert Meijer
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Opening
- Welkom / Toewijding
- Lied: Liedboek 978 - Aan U behoort, o Heer der heren
- Openingsgebed

Woord
- Lezing I: MatteĆ¼s 5:1-12
- Lied: Psalm 1:1,2
- Lezing II: Matteus 6:19-34
- Lied: Opwekking 40 - Zoek eerst het koninkrijk van God
- Meditatie over Matteus 6:33
- Lied: Opwekking 805 - Maak ons hart onrustig

Gebed
- Gebeden voor gewas en arbeid
* gebed voor koninkrijk en gerechtigheid
* gebed voor gewas
* gebed voor arbeid
* luisterlied: Gebed voor de werkdag (Sela)

Afsluiting
- Collecte
- Lied: Liedboek 871 - Jezus zal heersen waar de zon
- Zegenwoorden
  


Deze pagina printen? klik hier: