Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 27-09-2020
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk: Doopdienst
Thema: Een ontzaglijk wonder! Klik hier voor de livestream
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Opening, welkom, votum en groet
Openingsgebed met voorbeden

Lied: Opwekking 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Schriftlezing: Psalm 139, Lucas 1.39-56

Preek
Gebed

Doop:
Lied vóór de doop: Opwekking 599 Nog voordat je bestond
Lied na de doop: Kinderopwekking 185 De Here zegent jou

Collecte
Lied: No longer slaves

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: