Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 26-07-2020
Tijdstip: 10:00
Extra kenmerk:
Thema: Maak je niet druk! Klik hier voor de livestream
Voorganger: Wolbert Meijer
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Welkom
Votum/groet
Lied: Psalmen voor Nu 33 Zing, als God je lief is
Gebed
OT-lezing: Jesaja 8:1-20
Lied: Kerkboek 239 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
NT-lezing: Johannes 14:1-6
Lied: Liedboek 653: 1,2,7 U kennen uit en tot u leven
Verkondiging: Jesaja 8:12-13
Lied: Hillsong, Show me your ways
Dankzegging/voorbede
Collecte
Lied: Liedboek 1010 Geef vrede, Heer, geef vrede
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: