Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 01-03-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: Ds. T. Groenveld
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en zegengroet
Zingen: Ps 135: 1, 8
Gebed
Lezen: Numeri 21: 4-9
Zingen: Ps 78: 3, 4, 9, 10
Tekst: Numeri 21: 8
Preek
Zingen: Ps 105: 17, 18, 19, 21
Geloofsbelijdenis:
Ps 105: 1
Apostolische geloofsbelijdenis
Ps 105: 2
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 16: 1, 5
Zegen

  


Deze pagina printen? klik hier: