Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 23-02-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema:
Voorganger: St. R. van Ommen
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
1. votum en groet
2. Zingen: NLB 283:1-5 (in een veelheid van geluiden)
3. Gebed
4. Schriftlezing: 2Koningen 20,1-11
5. Psalm 48:1,3
6. Schriftlezing: 2Koningen 20,12-19
7. Psalm 89:12 en 17
9. Preek
9. Sela – Mijn toevlucht
10. Geloofsbelijdenis (12 artikelen gesproken, gemeente mag meezeggen, tekst op beamer)
11. Gebed
12. Collecte
13. NLB 416 (Ga met God en hij zal met je zijn): 1-4
14. Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: