Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 16-02-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema:
Voorganger: Ds. H. van Noort
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Zingen GK2006 gezang 159 - God die alles maakte
Stilte
Votum
Groet
Zingen DNP Psalm 148 - Zing halleluja prijs de Heer
Gebed
Preek (deel 1)
Zingen GK2006 gezang 149 - Zie ik sterren aan de hemel staan
Preek (deel 2)
Zingen GK2006 Gezang 145 - Heer onze Heer hoe heerlijk is uw naam
Preek (deel 3)
Zingen (als belijdenis) GK2006 gezang 123: 1
Gebed
Collecte
Zingen DNP Psalm 98 - Zing een nieuw lied om God te eren
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: