Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 09-02-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Vergeving
Voorganger: Ds. P. Groen
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en zegengroet
Gezang 166: 1 en 2 - Op bergen en in dalen, ja overal is God

Gebed

Lezen Matteüs 18: 21 – 35
Psalm 32: 1, 2 - Welzalig hij, wiens zonde is vergeven

Preek over: Vergeving.

Evangelische liedbundel 166: 1-4 - Vader, U loven wij

Geloofsbelijdenis

Opwekking 378 - Ik wil jou van harte dienen

Gebed
Collecte
Liedboek 481 - O grote God die liefde zijt: 1, 3 en 4
Zegen

  


Deze pagina printen? klik hier: