Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 19-01-2020
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: doopdienst
Thema: Als een herder weidt hij zijn kudde…
Voorganger:
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum + zegengroet
Ps 90: 1, 2
10 geboden
Ps 90: 8
Gebed
Doop:
- Ps 22: 4
- formulier 2
zingen na gebed voor doop:Opwekking 599 Nog voordat je bestond
- doopvragen
- doop
- zingen Opwekking 602 Vrede van God
- slot formulier
- overhandigen doopkaart
- zingen Opwekking 518 Heer U doorgrondt en kent mij
Kinderen naar de kidsclub (groep 1/2, 8 en peuterclub)
Lezen:
Jesaja 40: 1-11
Ps 33: 3, 4, 7
Tekst: Jesaja 40:11
LB nw Ps 23b: 1, 2, 3 De Heer is mijn Herder, 'k heb al wat mij lust ...
Gebed
Collecte
LB nw lied 439: 1, 2 Verwacht de komst des Heren
Zegen


  


Deze pagina printen? klik hier: