Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 12-01-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk: leerdienst
Thema:
Voorganger: br. F. Folkerts
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie Roden, 12 januari 2020, 16.30 uur
Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet
Genade zij u, en vrede
van Hem die is, en die was, en die komt
en van Jezus Christus, de betrouwbare Getuige
de eerstgeborene uit de doden,
en de heerser over alle vorsten van de aarde

Zingen gezang 163 : 1, 2, 3 (GK 2017) Dit huis, een herberg onderweg
Gebed
Zingen lied 531 : 1, 2, 3 (LvdK 2013) Jezus die langs het water liep
Schriftlezing Lukas 4:42 – 5:11
Zingen Psalm 68 : 7 (ber. LvdK) God zij geprezen met ontzag
Verkondiging over Lukas 5 : 8
Zingen lied 405 : 1 – 4 (LvdK 2013) Heilig, heilig, heilig
Dankzegging en voorbede
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen Roept uit aan alle stranden (Joh. de Heer 960)

Roept uit aan alle stranden,
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!

Roept uit den Heer der Heeren,
Als aller volkren vriend!
De volkren moeten leren
Wat tot hun vrede dient.

De treurenden vergeten
Hun leed en droefenis,
En al wat arm is weten
Dat daar een Heiland is!

Roept uit aan alle stranden
Verbreidt van oord tot oord,
Verkondigt allen landen
Het Evangeliewoord!

Zegen
De genade van onze Heer, Jezus Christus,
de liefde van God,
en de eenheid van de Heilige Geest
zij met u allen
(Amen)
  


Deze pagina printen? klik hier: