Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 05-01-2020
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Leven in afhankelijkheid van de Heer
Voorganger: Kandidaat N.W. Dijksterhuis
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
- Votum en zegengroet.
- Zingen Psalm 144: 1, 2. (Gezegend zij de HEER, die t'allen tijde)
- Gebed voor de opening van het Woord.
- Lezen: Lucas 12: 13-21.
- Zingen Psalm 49: 1, 2, 6. (Gij volken, overal ter wereld, hoort!)
- Tekst: Jakobus 4: 13-17.
- Verkondiging.
- Zingen Opwekking 687: Heer, wijs mij uw weg.
- Geloofsbelijdenis.
- Zingen GKB Gezang 107: 1, 4 (Ere zij aan God, de Vader).
- Dankzegging en voorbede.
- Collecte.
- Zingen GKB Gezang 114: 1, 3, 7 (Jezus is mijn toeverlaat).
- Zegen.
  


Deze pagina printen? klik hier: