Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 05-01-2020
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema: Jezus' doop keert de wereld om
Voorganger: Kandidaat G. Bos - Kaptein
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet
Zingen Opw. 630 Vader U bent goed

De Tien Woorden
Zingen Opw. 687 Heer wijs mij uw weg

Gebed

Lezing bijbel (BGT): Jes. 42: 1-9; Hand. 10: 34-38

Zingen Ps. 89: 6, 7, 8, 9 (De Nieuwe Psalmberijming)

Lezing tekst Matt 3: 13-17

Preek

Zingen-Lied 523 (LB 2013 ): 1,2,3 (Liedboek zingen en bidden in huis en kerk (2013))
1 Christus ging als eerste
2 Christus trok als eerste
3 Christus staat als eerste

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen Opw 42 ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
in canon (groepen: mannen/jongens en vrouwen/meisjes)

Zegen

  


Deze pagina printen? klik hier: