Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: donderdag
Datum dienst: 30-05-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Hemelvaartsdag
Thema: Hemelvaart: Jezus gaat heen met een belofte
Voorganger: Ds. J.J. Verwey
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Voorzang Psalm 97 : 1 (GKB) (‘De HEER alleen regeert’)
Votum en groet
Openingslied Psalm 97 : 3 en 5 (GKB) (‘De hemel wijd en zijd’)
Gebed
Schriftlezing Efeziërs 4 : 1-13
Zingen Gezang 101 : 1, 3 en 5 (GKB) (‘De dag van onze vorst brak aan’)
Tekstlezing Handelingen 1 : 9-11
Preek
Zingen Gezang 234 : 1 en 2 (LvdK) (‘Al heeft Hij ons verlaten’)
Gebed
Collecte
Zingen Psalm 47 : 3 (GKB) (‘God vaart voor het oog, met gejuich omhoog’)
Belijdenis Apostolische Geloofsbelijdenis
Slotzang Gezang 68 : 1, 2 en 3 (GKB) (‘Wij knielen voor uw zetel neer’)
Zegen
Zingen Gezang 456 : 3 (LvdK) (‘Amen, amen, amen!’)
  


Deze pagina printen? klik hier: