Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: vrijdag
Datum dienst: 19-04-2019
Tijdstip: 19:30
Extra kenmerk: Goede Vrijdag; lopende Viering H.A.
Thema: Kom maar, het is goed...
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: LvK (1973) 177.1,2,5,6 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten

Gebed om de opening van het woord:

Lezen: Lucas 23.33-46

Zingen: Ps 31.1,3,7,8 Bij U, o Heer zoek ik bescherming

Lezen: 1 Petrus 2.21-25

Verkondiging: Kom maar, het is goed…

Zingen: Opw 599 Kom tot de Vader

Inzameling van de gaven:

Belijdenis van het geloof: HC 15.37,39 16.43

Viering H.A. in stilte

Zingen: LB 574 Glorie zij U, Christus

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: