Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 29-12-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Rachab de hoer begrijpt het wereldnieuws!
Voorganger: Ds. J. van de Wetering
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Mededelingen (dienstdoende ouderling)
-Voorzang: Liedboek (2013) 302 : 2 - God in den hoog' alleen zij eer

Votum, Zegengroet, Amen (door voorganger)
-zingen: psalm 105 : 1,3 - Loof, loof verheugd de Heer der heren

Gebed om de opening van het Woord

Verkondiging: - Schriftlezing: Jozua 2 : 1 – 18 en vers 21 (NBV 2004)
- Tekst: Hebreeen 11 : 31
-zingen: psalm 135 : 3,6,7 - Ja, ik weet: groot is de Heer
Preek
-amenlied: kerkboek (2017) 250 : 1,2 - God is getrouw, zijn plannen falen niet

Dankzegging en Voorbeden

Apostolische Geloofsbelijdenis
-zingen: psalm 68 : 13 (O koninkrijken, zing Gods lof) en liedboek (2013) 723 : 2 - O Heer, uw onweerstaanbaar woord

Inzameling van de gaven.

-Slotlied: liedboek (2013) 413 : 1,2,3 - Grote God, wij loven U

Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: