Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 15-12-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Wijs of dwaas
Voorganger: Ds. T.P. Nap
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie zondagmiddag 15 december 2019 16.30 uur

[NLB = Liedboek 2013, LvdK = Liedboek voor de kerken 1973; NPB = Nieuwe Psalmberijming]]

Votum en groet
Zingen ‘Als alles duister is’ (NLB 598; twee keer)
Gebed

Bijbellezing Matteüs 7, 21-27
Zingen ‘Gelukkig is hij die van U, HEER, houdt’ (Psalm 40, 2.3 NPB; voor tekst: zie onder)
Preek over Matteüs 25, 1-13 ‘Wijs of dwaas’ (presentatie is ge-upload)
Zingen ‘Ik geloof in God de Vader’ (voor tekst: zie onder; op de melodie van LvdK 135)

Inzameling van de gaven
Zingen ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ (NLB 433)
ZegenPsalm 40

Gelukkig is hij die van U, HEER, houdt,
die niet met trotse mensen leeft,
geen aandacht voor bedriegers heeft,
maar zich volledig aan U toevertrouwt.
U liet ons steeds ervaren
hoe groot uw daden waren.
Doordacht was heel uw plan.
U bent mijn God en HEER.
U deed voor ons veel meer
dan ik vertellen kan.

U wordt van offers die ik breng niet blij.
Naar gaven bent U niet op zoek.
Ik hoor de woorden uit uw boek
en ik sta klaar, want dat gaat over mij!
U hebt daar opgeschreven
hoe ik voor U moet leven.
Wat is het heerlijk, God,
dat ik U elke dag
van harte dienen mag.
Ik koester uw gebod.


Ik geloof in God de Vader

Ik geloof in God de Vader
die almachtig, wijs en goed,
aard en hemel heeft geschapen,
vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken
en zichzelf heeft uitgesproken,
in het vleesgeworden Woord,
opdat ieder naar hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd en bespot.
Maar die opgestaan ten leven,
hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd,
mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God, de Trooster,
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden,
in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de Jongste Dag
opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd;
mijn geloof, mijn zekerheid.


  


Deze pagina printen? klik hier: