Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 08-12-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Viering H.A. (Z)
Thema: Machtig perspectief van Gods glorie
Voorganger: Ds. J.J. Verwey
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Aansteken van de Adventskaarsen + Lezing: Jesaja 11 : 1-6
Votum en groet
Openingslied: Lied 217 : 1 en 5 (LB) (‘De dag gaat open voor het woord des Heren’)
Wetslezing
Zingen: Gezang 242 : 1 en 3 (GK) (‘Ach, wat moet ik toch beginnen’)
Kindmoment + kinderen naar de kidsclub
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 65 : 17-25
Zingen: Psalm 126 : 1 en 2 (GK) (‘Toen God ons weer naar Sion bracht’)
Preek
Zingen: Lied 747 : 1, 5 en 7 (LB) (‘Eens komt de grote zomer’)
Lezing: Avondmaalsformulier 5 (‘Instelling, ‘Christus’ gedenken’ en ‘Gemeenschap en verwachting’)
Zingen: Lied 381 : 2 en 4 (LB) (‘Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis’)
Gebed
Zingen: Gezang 175b (GK) (‘Ik geloof in God de Vader, de Almachtige’) (beurtzang)
Opwekking volgens formulier
Viering HA
Dankzegging volgens formulier
Zingen: Lied 381 : 6 (LB) (‘U wil ik danken, grote Levensvorst’)
Gebed
Collecte
Slotzang: Psalm 150 : 1 en 2 (GK) (‘Loof de Heer uw God alom’)
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: