Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 01-12-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Bidden is God leren kennen
Voorganger: Ds. P.K. van de Kamp
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Welkom en mededelingen
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Groet
Zingen: Lied 221 (LB) ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Gebed
Lezen: Efeziërs 1:15-19
Zingen: Lied 894 (LB) ‘Wanneer ik zoek naar woorden’ (Op de melodie van lied 538 LB)
Lezen: Kolossenzen: 1:3-11
Preek
Amenlied: Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
Apostolische Geloofsbelijdenis
Amenlied: Psalm 81:8 (GK)
Voorbede
Inzameling van de Gaven
Zingen: Opwekking 167: 1 ‘Samen in de naam van Jezus’
Zegen
Gezongen Amen: Psalm 61:3 (GK)
  


Deze pagina printen? klik hier: