Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 01-12-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema:
Voorganger:
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
1. Zingen – Psalm 134,1 (DNP versie 1)
2. Zegengroet
3. Aansteken 1e Adventskaars + lezen Gen. 3: 8-15
4. Zingen – Psalm 134, 2 (DNP versie 1)
5. Zingen – Psalm 130 vers 1, 2 en 3 (versie J.P. Kuyper)
6. Regels voor nieuw leven:
Efeziërs 4, 25 – 5,2a (BGT)
7. Zingen – Opw. 767 (Familie)
8. Kindmoment, daarna groep 3, 4 en 7 naar de kidsclub
9. Gebed
10. Lezen – Genesis 32, 23-33 (BGT)
11. Verkondiging
12. Zingen – GK 238 (Ik bouw op u)
13. Gebed
14. Collecte
15. Zingen – Opw. 595 (Licht van de wereld)
16. Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: