Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 24-11-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: God is de God die zich bekend maakt.
Voorganger: Kandidaat N.W. Dijksterhuis
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
- Votum en groet.
- Zingen Psalm 100. (Juicht, alle volken, prijst de HEER!)
- Gebed voor de opening van het Woord.
- Lezen: Exodus 2:23 – 3:15.
- Zingen Psalm 90: 1, 2. (Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen)
- Tekst: Exodus 3: 13-15.
- Verkondiging.
- Zingen Opwekking 770. (Ik zal er zijn)
- Geloofsbelijdenis van Nicea.
- Zingen GKB Gezang 107: 1, 4 (Ere zij aan God, de Vader)
- Dankgebed en voorbede.
- Collecte.
- Zingen GKB Gezang 160. (Groot is uw trouw, o Heer)
- Zegen.
  


Deze pagina printen? klik hier: