Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 17-11-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: 'Laat de Héér uw vreugde blijven.'
Voorganger: Ds. T.P. Nap
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Liturgie zondagmiddag 17 november 2019 16.30 uur

Votum en groet
Zingen Ps 96, 1.5.8 (‘Zingt een nieuw lied voor God de Here’)
Gebed

Bijbellezing 2 Samuël 6, 11-23
Zingen Psalm 33, 1.3 (‘Juich, wie de Heer van harte eren’) (DNP – voor tekst: zie onder)
Preek over 2 Samuel 6, 12-23
Zingen NLB 412, 1.3 (‘Wij loven u, o God, belijden u als Heer’)

Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen Opwekking 354 (‘Glorie aan God’)
ZegenPsalm 33

Juich, wie de HEER van harte eren;
laat horen dat je vrolijk bent.
Bewijs Hem eer, ga musiceren,
bespeel bezield je instrument.
Zing bij de akkoorden
vreugdevolle woorden
met je hart en stem.
Maak unieke klanken
om de HEER te danken;
speel vol vuur voor Hem.

Laat wie op aarde wonen beven
vol eerbied en ontzag voor God:
één woord sprak Hij en er was leven;
uit niets kwam iets op zijn gebod.
Wat de volken samen
zonder God beramen
wordt door Hem gestuit.
Niets kan Hem beletten
plannen voort te zetten
volgens zijn besluit.
  


Deze pagina printen? klik hier: