Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 10-11-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Mag ik even stilte?
Voorganger: Wolbert Meijer
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Opening
- Votum
- Groet
Lofprijzing en aanbidding
- Opwekking 623 (Laat het huis gevuld zijn)
- Opwekking 832 (Jezus Overwinnaar)
- Opwekking 668 (Heer U bent goed)
Gebed (incl. schuldbelijdenis en genadeverkondiging)
Woord en antwoord
- Zingen: Nieuw Liedboek 283 (In de veelheid van geluiden)
- Inleiding op de preek
- Lezen: Matteüs 6,1-8
- Zingen: Psalm 27,3 (Eén ding blijf ik steeds van de Here vragen)
- Preek
- Luisterlied: Sela – In deze stilte
Toewijding
- Lezen: Matteüs 5,3-10
- Zingen: Opwekking 502 (Jezus, ik wil heel dicht bij u komen)
- Dankgebed en voorbede
- Collecte
Heenzending
- Zingen: Opwekking 717 (Stil, mijn ziel, wees stil)
- Zegen
- Zingen: Nieuw Liedboek 425 (Vervuld van uw zegen)
  


Deze pagina printen? klik hier: