Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 03-11-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: doopdienst
Thema: Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
Voorganger: Ds. J. Jongsma
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Welkom en mededelingen.
Votum en groet
Zingen: GK Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4
Tien woorden van het verbond
Zingen: Opwekking 770 (sela) – Ik zal er zijn
Gebed
Doopformulier 2
Zingen: GK 45 1 en 2 Laat de kinderen tot Mij komen…. ( kinderen komen ondertussen naar voren)
Kind momentje (uitleg doop)
Doopbediening
Zingen: Opwekking kids 185 De Here zegent jou…….
Oproep aan de gemeente.
Overhandigen doopkaart
Dankgebed
Lezen: Psalm 8
Preek: Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
(ongeveer halverwege de preek zingen alle kinderen: Hoger dan de blauwe luchten… 3 coupletten. Tussen elk couplet zegt de voorganger een paar woorden)
Zingen: Opwekking 586 - heel de schepping geeft U eer
Dankgebed
Collecte (Tijdens collecte zingen: Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer…)
Zingen: GK 145: 1,2,3,4 Heer, onze God…………
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: