Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 27-10-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Alleen het beste!
Voorganger: Ds. S.S. Braaksma
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Afhankelijkheid belijden
Groet ontvangen
Zingen: NPB Ps. 122 https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-122
Bidden
Schoollied:
Lezen: 1 Kon. 6
Zingen: Het Woord van God (Sela)
Het Goede Nieuws: thema: Alleen het beste!
Zingen: Opw. 192 Ik kom in uw heiligdom binnen
Geloof belijden: 12 artikelen
Zingen: NPB Ps. 141,1.2.3 https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-141
Danken & bidden
Geven aan God
Zingen: Ps. 27,3.4
Zegen ontvangen
  


Deze pagina printen? klik hier: