Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 20-10-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: Eerst zien, dan geloven
Voorganger: St. R. van Ommen
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en Groet
zingen: Lb 314 (Heer Jezus om Uw woord)
gebed
lezen: Johannes 20,19-31
zingen: LB 838: 1,2 en 4 (O grote God die liefde zijt)
Preek: eerst zien, dan geloven
zingen: Ps 19: 1 (Het ruime firmament)
Geloofsbelijdenis (van Nicea) Gk.123: 1 en 5 ('k Geloof in God de Vader die uit niets)
Middengedeelte over de Zoon gesproken.
Gebed
Avondlied: LB 245 ('k Wil U, o God mijn dank betalen).
collecte
slotlied: Gk 64 (Vrede zij U)
Zegen
(Gk 64:4 als amen)
  


Deze pagina printen? klik hier: