Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 06-10-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema: You say...
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
We vertrouwen ons toe aan God en God heet ons welkom

Zingen: Opw 715 Wat hou ik van uw huis

We maken ons klein voor God, en God bemoedigt ons

Kindermoment

Zingen (Kids): Kom aan boord

Kidsclub

Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid - Open armen

We bidden dat wat God ons zegt duidelijk mag worden

God spreekt in de Bijbel: Handelingen 8.26-40 (Bijbel in Gewone Taal)

Zingen: Psalm 87 (Nieuwe psalmberijming) Op Sion ligt al sinds een ver verleden

Wat wil God ons zeggen? You say…

Luisterlied: You say

Doop van Mellanie Ellen Rodenboog en Judith Cornelia Verhoef
Zingen vóór de doop: Sela - Doop
Zingen na de doop: Opw 764 U zult altijd voor ons strijden (Zegekroon)

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:

Zingen: LB 885 Groot is uw trouw, o Heer

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: