Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 29-09-2019
Tijdstip: 16:30
Extra kenmerk:
Thema: God zegt: "Alsjeblieft!"
Voorganger: Ds. S.W. de Boer
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet
Zingen: Ps. 92 : 1 - 4 en 7
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Deuteronomium 30 : 1 - 14
Zingen: GK06 147 : 1 - 4 (Maak muziek voor God de Vader)
Tekst: Deuteronomium 30 : 15 - 20
Verkondiging
Zingen: Opw. 599 (Nog voordat je bestond)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gz. 158 (Als een hert)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Nieuw Liedboek 91a : 1 - 3 (Wie in de schaduw Gods mag wonen) (NB: graag met muzieknotatie op beamer)
Zegen
  


Deze pagina printen? klik hier: