Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 29-09-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Doet God Vince dan geen onrecht…?
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Ps 100.1-4 Juich, alle volken, prijs de Heer

Gebed

Lied: Lees je Bijbel, bid elke dag

Lezen: Psalm 51.1-8 Ps 22.8-12

Lied: Opw 389 Create in me a clean heart

Lezen: Marcus 10.13-16

Lied: GK 160 Laat de kinderen tot mij komen

Verkondiging: Doet God Vince dan geen onrecht…?
• Tekst: HC 3 en 4

Lied: Ps 128.3 Gods zegen moge u hoeden

Doop Vince Pieter Samuel Ploeger
Lied na de doop: Sela - Gods zegen voor jou

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: LB 704.1,3 Dank, dank nu allen God

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: