Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 22-09-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Start/themazondag
Thema: Biddend opzien
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Opw 697 Al wat ik ben

Gods goede geboden

Lied: (Kids) Volg het spoor

Gebed

Lezen: Daniel 6.1-11

Lied: Opw 689 Spreek o Heer

Verkondiging: Biddend opzien
• Tekst: Jakobus 5.16b

Lied: Noorderlicht - Ons Gebed

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: Opw 687 Heer wijs mij uw weg

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: