Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 25-08-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Vol van het Koninkrijk
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: kerk
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Ps 92.1,2 ’t is goed de Heer te loven, zijn dag zij hem gewijd

Gods goede geboden

Lied: LB 912 Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer

Gebed

Lezen: Lucas 6.17-26 Matteüs 6.24-34

Lied: Opw 40 Zoek eerst het koninkrijk van God

Verkondiging:
• Tekst: Matteüs 6.33

Lied: Opw 71 Jezus leeft in eeuwigheid

Dankzegging en voorbede

Inzameling van de gaven

Lied: Psalm 93 De Heer regeert, bekleed met majesteit

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: