Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 11-08-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: Viering H.A. (Z)
Thema: Kijk omhoog!
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: persoonlijke ondersteuning
liturgie:
(chronologisch)
Votum en groet

Lied: Ps 136.1-4 (NPB) Prijs de hoogverheven Heer

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Lied: NPB 136.11-12 (NPB) Steeds heeft Hij aan ons gedacht

Gebed

Lezen: Job 9.1-11 Jesaja 40.21-26

Lied: Ps 147.2,7 Hij telt het leger van de sterren

Verkondiging: Kijk omhoog!
• Tekst: Jesaja 40.26

Lied: Opw 672 Heerser over alle dingen

Inzameling van de gaven

De maaltijd van de Heer
Lied vóór de maaltijd: LB 400 Voordat ik kan ontvangen brood en wijn
Gesproken geloofsbelijdenis

Dankzegging en voorbede

Lied: LB 415 Zegen ons, Algoede

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: