Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 04-08-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk: BGT-dienst
Thema: Gekke wetten (3) - wat is een vrouw waard?
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte:
liturgie:
(chronologisch)
We vertrouwen ons toe aan God, en God heet ons welkom

Zingen: Psalm 47.1,2 Juich, o volken, juich

We maken ons klein voor God:

God bemoedigt ons:

We bidden dat wat God ons zegt duidelijk mag worden

Zingen: Opw 689 Spreek o Heer, door uw heilig woord

God spreekt in de Bijbel: Deuteronomium 21.10-14 (Bijbel in Gewone Taal)

Wat wil God ons zeggen? Gekke wetten (3) – Wat is een vrouw waard?

Zingen: Ps 72.1,3 O God, wil aan de koning schenken uw recht en wijs beleid

Regels voor een goed leven:

Zingen: Ps 72.2 Dan zullen bergen vrede dragen

We bidden en danken voor elkaar en voor alle mensen

God ontvangt onze gaven:

Zingen: Opw 602 Vrede van God

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: