Dienstinformatie GKV-Roden

Dag: zondag
Datum dienst: 28-07-2019
Tijdstip: 09:30
Extra kenmerk:
Thema: Gekke wetten (2) - verboden mengsels
Voorganger: Ds. J. Plug
Collecte: diaconaal doel
liturgie:
(chronologisch)
Votum/groet:

Zingen: Psalm 100.1,3 Juich, alle volken, prijs de Heer!

Gods goede geboden

Zingen: Psalm 19.3 Volkomen is Gods woord

Gebed

Schriftlezing en tekst: Deuteronomium 22.9-11

Lied (kids): Heer, onze Heer (https://www.youtube.com/watch?v=SLOfRyupYfY )

Verkondiging: Gekke wetten (2) – verboden mengsels
(filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FNbXjgjnrD8

Zingen: Opw 407 O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering

Dankzegging

Collecte

Zingen: LB 978 Aan u behoort, o Heer der Heren

Zegen:
  


Deze pagina printen? klik hier: